Nháy mắt và một tháng ở Mỹ đã trôi qua, nhớ hôm cầm visa Mỹ trên tay, sự thực là Trang cảm thấy lo lắng nhiều hơn là vui thích. Cảm giác thật căng thẳng khi nghĩ đến cảnh phải tự mình gánh vác mọi trách nhiệm trong chuyến đi và đương đầu với mọi...

MENU