Trở về VN từ chuyến công tác tại Mỹ, một trong những việc đầu tiên Trang muốn làm là viết về VietChallenge. Là một người đam mê tiếng Anh, chỉ có kinh nghiệm tự học và mong muốn chia sẻ điều đó để giúp ích được cho các bạn giống Trang ngày xưa. Lần đầu khởi...

MENU